Founder Honorary Secretary
Mr. Manu Thapar

President
Honorary Secretary
Dr. J.S. Cheema
Mr. Muneesh Thapar
Sr. Vice President
Treasurer
Mr. Rajinder Sharma
Mr. Kirti Sharma
Vice President
Vice President
Mr. Ashwani Tiwari
Mr. Ashwani Tiwari
Mr. Sapan Bedi
Vice President
Vice President
Mr. Sudhir Bhasin
Mr. H.S.Chitkara
Joint Secretary
Joint Secretary
Mr. Surinder Singh
Mr. Kuku Bhardwaj
Organizer Secretary
Press Secretary
Mr.Hemant Sharma
Mr. Sanjiv Sharma
Executive Member
Executive Member
Dr. Iqbal Singh
Dr. Kewal Ram
Executive Member
Executive Member
Mr. Sandeep Gupta
Mr. Harpreet Singh
Executive Member
Member
Mr. Kanwarjit Singh
Mr. Amit Sharma
Member
Member
Mr. Anurag Bhardwaj
Mr. Anurag Bhardwaj
Mr. Bharat Bhushan
Mr. Bharat Bhushan
Member
Member
Mr. Kashish
Mr. Kashish
Mr. Madhav Thapar
Mr. Madhav Thapar
Member
Member
Mrs. Shilpa Gera
Mrs. Shilpa Gera
Mr. Sourabh Thakur
Mr. Sourabh Thakur
Member
Member
Mr. Varun Kumar
Mr. Varun Kumar
Mr. Chandresh bakshi